chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hạch toán vào đâu?

Bồi thường (đền bù) giải phóng mặt bằng là vấn đề nhận được sự quan tâm của cả người dân lẫn doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ muốn biết chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hạch toán vào đâu liệu có thể khấu trừ thuế hay không. Còn người dân lại quan tâm về mức giá thỏa thuận bồi thường. Bài viết ...

READ MORE +
Cciced
Logo