dạy và học
Đăng ký thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo trong dạy và học

Xã hội phát triển cả về công nghệ lẫn điều kiện vật chất kéo theo các đòi hỏi về sự tiến bộ của tất cả mọi khía cạnh. Giáo dục chính là một trong những nội dung chủ yếu mà Đảng và Nhà nước ta hướng đến nhằm tạo ra lớp trẻ có trí tuệ cao, có thể sánh ngang với nhiều quốc gia khác đưa dân tộc ...

READ MORE +
Cciced
Logo