tiểu học
Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học

Giáo viên tiểu học ngoài thời gian dạy chính khóa trên lớp còn được yêu cầu đảm nhận các lớp dạy thêm ngoài giờ cho các em học sinh. Do nguyên nhân đến từ việc thiếu giáo viên hay có giáo viên xin nghỉ. Vì đây là thời gian làm thêm nên tiền thừa làm thêm ngoài giờ của giáo viên được tính theo ...

READ MORE +
Cciced
Logo