xuất hóa đơn
Nguyên tắc xuất hóa đơn theo quy định mới nhất năm 2021 doanh nghiệp nhất định phải biết

Nguyên tắc xuất hóa đơn được ghi nhận một cách rõ ràng tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Trên cơ sở của các quy định này, doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ những quy định và nguyên tắc cụ thể.  Thông tin chung về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng ...

READ MORE +
Cciced
Logo