Một số những quy chế trả lương của công ty Việt Tiến

Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh và sản xuất quần áo hãy một số các thiết bị trong lĩnh vực may mặc. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những quy chế trả lương của công Ty Việt Tiến.

quy chế trả lương của công ty may việt tiến

Một số những quy định chung

Điều thứ nhất: Về lương chính

Lương chính là mức lương mà những người làm lao động hành chính theo một điều kiện bình thường và ở trong thời gian làm việc sẽ có thể nhận được. Mức lương của người lao động sẽ được xác định cụ thể theo các quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP về các mức lương tối thiểu của từng vùng cụ thể.

Điều thứ 2: Về mức lương thực hiện đóng bảo hiểm xã hội

Đây chính là mức tiền lương cũng như là mức phụ cấp theo lương được quy định tại điều thứ 4, Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện các hợp đồng về lao động hay kỷ luật lao động cũng như một số các trách nhiệm về kỹ thuật, cơ sở vật chất.

Điều thứ 3: Tổng mức lương thử việc

Mỗi người sẽ có thể được hưởng bằng 85% tổng số mức lương chính thức của công việc mà mình hiện đang làm.

Điều thứ 4:  Mức lương khoán

Đây cũng chính là mức lương dành cho các cá nhân trực tiếp làm một công việc cụ thể có tính thời vụ và được giao ở trong một khoảng thời gian nhất định. Với một khối lượng công việc cụ thể được ghi rõ ở trong hợp đồng khoán việc.

Điều thứ 5: Một số cách tính mức lương

Thực hiện sử dụng các hình thức trả lương theo một  thời gian làm việc cụ thể ở trên thực tế trong tháng bằng ngày công chấm chuẩn làm việc trong tháng.

Điều thứ 6: Mức lương theo thời gian

Đối với mức lương theo thời gian thì sẽ được áp dụng cho tất cả các nhân viên cũng như là các lãnh đạo tham gia làm việc trực tiếp  tại công ty.

Một số những khoản trợ cấp hay phụ cấp  

Bên cạnh một số mức lương chính mà người dùng có thể nhận được qua các thỏa thuận đã được ghi rõ ở trong hợp đồng lao động thì lúc này người lao động còn có thể nhận được một số những khoản trợ cấp hay phụ cấp dưới đây.

quy chế trả lương của công ty may việt tiến

 

Điều thứ 7: Mức phụ cấp

7.1: Mức phụ cấp theo các chức danh cụ thể: giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phòng, kế toán sẽ được hưởng một số mức phụ cấp với trách nhiệm theo một số mức như sau:

. Chức danh giám đốc sẽ được hưởng mức phụ cấp là 3.500.000 đồng.

. Phó giám đốc sẽ được hưởng mức phụ cấp là 2.500.000 đồng.

. Kế toán trưởng sẽ được hưởng mức phụ cấp là 1.500.000 đồng.

. Trưởng phòng kinh doanh sẽ được hưởng mức phụ cấp là 2.000.000 đồng.

7.2: Đối với một số những người lao động đã thực hiện ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì mức lương phụ cấp sẽ được thỏa thuận theo một số các khoản phụ cấp cụ thể ở trong hợp động lao động.

Điều thứ 8: Mức lương được trợ cấp

. Mức lương được trợ cấp cụ thể của từng lao động khác nhau thì sẽ được ghi chi tiết, rõ ràng ở trong hợp đồng lao động cũng như tại các quyết định của hội đồng thành viên ở trong Công ty.

. Tất cả các lao động chính thức đã được ký hợp đồng lao động từ 06 tháng trở lên thì sẽ có thể được hưởng thêm một số các khoản tiền hỗ trợ việc thuê nhà mỗi tháng từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.

Điều thứ  9: Một số những khoản phúc lợi khác

9.1: Các chế độ về hiếu hỉ

. Đối với người lao động thì sẽ nhận được 1.000.000 đồng/người/lần.

. Đối với Vợ, chồng, bố mẹ, anh, chị, em ruột thì sẽ có thể nhận được 500.000 đồng/người/lần.

9.2: Các thời gian hàng năm

Bên cạnh đó thì vào một khoảng thời gian nhất định ở trong năm thì các công ty sẽ thường xuyên tổ chức cho người lao động tiến hành đi thăm quan, du lịch, nghỉ mát tại một số các địa điểm được ban lãnh đạo công ty tiến hành lựa chọn ra.

Một số cách tính và trả lương

Điều thứ 10: Các cơ sở thực hiện tính lương

. Việc thực hiện tính lương thì sẽ dựa trên một số các cơ sở: Cần phải tính chính xác và cụ thể về các số liệu. Cũng như là sẽ có thể đảm bảo được thời gian trả lương cho người lao động đúng theo các quy định.

. Một số những cơ sở thực hiện tính lương cho người lao động: Sẽ căn cứ vào thời gian làm việc cụ thể tại bảng chấm công.

Điều thứ 11: Thời gian trả lương

Tất cả các nhân viên của công ty thì thông thường sẽ được chi trả tiền lương vào ngày cuối cùng của hàng tháng.

Một số chế độ thưởng cụ thể cho nhân viên

quy chế trả lương của công ty may việt tiến

Điều thứ 17: Chế độ thưởng theo thâm niên

. Đối với các nhân viên đã tiến hành làm việc tại công ty đã trên 3 năm thì sẽ có thể nhận được mức thưởng được chi trả vào tháng lương cuối cùng ở trong năm.

. Đối với các nhân viên của bộ phận kinh doanh đạt được doanh thu do Ban giám đốc giao thì sẽ nhận được thưởng phần trăm doanh thu của hàng tháng. Nếu như có thể vượt qua được doanh thu thì lúc này giám đốc kinh doanh sẽ tiến hành làm tờ trình về mức lương được thưởng cho ban giám đốc duyệt. Sau khi đã hoàn thành quá trình duyệt thì lúc này sẽ chuyển cho phòng Kế toán và sẽ được trả cùng với số lương ở hàng tháng.

Điều thứ 18. Chế độ thưởng Tết Âm lịch

Trong trường hợp các công ty nếu như kinh doanh có lãi thì thông thường sẽ trích ra một phần lợi nhuận để có thể thực hiện tặng quà cho các nhân viên cũng như là tăng tổng mức lương của mỗi nhân viên lên tùy theo tổng lợi nhuận cụ thể.

Điều thứ 19: Thực hiện thưởng vào các ngày lễ ở trong năm

. Vào các ngày lễ ở trong năm thì công ty sẽ thường thưởng cho các nhân viên số tiền thưởng từ 250.000 đồng đến 550.000 đồng.

. Ở mức thưởng cụ thể của từng nhân viên thì sẽ được ghi ở trong quyết định của hội đồng thành viên trong công ty tại thời điểm được thưởng.

Điều 20. Thưởng khi đạt được doanh thu

Vào cuối mỗi năm dương lịch hàng năm thì nếu như phòng kinh doanh đạt được mức doanh thu đã được ban giám đốc quy định trước đó thì sẽ được hưởng phần trăm doanh thu vào hàng tháng.

Trên đây là một số  những quy chế trả lương của công Ty Việt Tiến. Hy vọng với một số chia sẻ của bài viết trên thì bạn có thể hiểu cũng như biết thêm được các kiến thức mới. Cảm ơn các bạn!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Cciced
Logo