Những lưu ý về thời hạn nộp thuế nhà thầu mà bạn nên biết

Thuế nhà thầu là khoản thuế mà nhà thầu nước ngoài hay nhà thầu phụ nước ngoài có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, tuy nhiên có nhiều cá nhân và tổ chức chưa biết thời hạn nộp thuế nhà thầu là khi nào hay thậm chí không biết thuế nhà thầu là gì, bài viết sau đây sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về thuế nhà thầu và một số lưu ý quan trọng cho doanh nghiệp về loại thuế này.

nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không

Thuế nhà thầu là gì và thời hạn nộp thuế nhà thầu là bao lâu?

Những điều doanh nghiệp cần biết về thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu là loại thuế được áp dụng với cá nhân, tổ chức là nhà thầu nước ngoài hay nhà thầu phụ nước ngoài khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

 • Theo quy định thì đối với nhà Nhà thầu nước ngoài và Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thì phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đối với nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thì phải nộp thuế thu nhập giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài sẽ phải nộp các loại thuế loại thuế, phí và lệ phí khác và điều này sẽ được thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác đang hiện hành.

Các đối tượng cần nộp thuế nhà thầu bao gồm:

 • Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài, có các đặc điểm sau: Có cơ sở thường trú tại Việt Nam hay đang là đối tượng cư trú tại Việt Nam, Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu từ 183 ngày trở lên, Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế hay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc đang có doanh thu tại Việt Nam.
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Một số quy định về thời hạn nộp thuế nhà thầu 

Thời hạn nộp thuế nhà thầu được quy định trong các điều sau

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20/112012.
 • Nghị định số 83/2013/NĐ– CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Thông tư số 156/2013/TT– BTC ban hành ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ– CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
 • Thông tư số 103/2014/TT– BTC ban hành ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hay có khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 

Doanh nghiệp có thể bị xử phạt đối với hàn hành vi không nộp thuế nhà thầu đúng hạn, với số tiền từ 2.100.000 đồng nếu nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế chậm hơn quy định từ trên 20 – 30 ngày. Đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng, nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng. Để không bị xử phạt doanh nghiệp cần tiến hành nộp thuế nhà thầu đúng thời gian quy định như sau:

 • Thời điểm kê khai thuế nhà thầu được tính theo lần phát sinh thì thời điểm kê khai quyết toán hay thời điểm khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn hình thức kê khai thuế nhà thầu theo từng tháng tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhà thầu sẽ là ngày thứ 10 nếu lựa chọn kê khai theo từng lần phát sinh, còn nếu lựa chọn kê khai theo tháng thì thời hạn nộp sẽ là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
 • Thời hạn nộp thuế nhà thầu theo đúng quy định sẽ là ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai, nếu ngày đó trùng với ngày nghỉ thì thời hạn sẽ được tính vào ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không

Một số lưu ý về thời hạn nộp thuế nhà thầu

Hồ sơ nộp thuế nhà thầu cần có các giấy tờ sau

 • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04-ĐK-TCT và các bảng kê khác nếu có
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thầu, hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực, Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hay giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế nhà thầu theo quy định tại điều 24 Luật quản lý thuế, cụ thể:

 • Tổ chức kinh tế và các đơn vị trực thuộc bao gồm nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, các cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, cá nhân được cơ quan ủy nhiệm thu hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là những chia sẻ về thuế nhà thầu và thời hạn nộp thuế nhà thầu, mong rằng với những thông tin này doanh nghiệp bạn có thể nắm bắt được các thông tin về thuế nhà thầu và thực hiện đóng thuế nhà thầu đúng thời gian quy định của pháp luật.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Cciced
Logo